PA5: Technické a softwarové zabezpečení

Hlavním cílem aktivit PA 5 je zajistit NTK specializované softwarové nástroje, které umožní celkovou nebo částečnou automatizaci informačních procesů a služeb. Množství informací a vědeckých dat z oblasti VaVaI je v dnešním globálním světě tak obrovské, že je nemožné uspokojit informační potřeby uživatelů tradičním manuálně-intelektuálním způsobem vyhledávání a zpracovávání informací, na který byly knihovny doposud zvyklé.

NTK chce proto nasadit nástroje založené na zpracování primárních i sekundárních informací pomocí umělé inteligence, na automaticky generovaných sestavách podle nastavení jednotlivých uživatelů, na proaktivním šíření nejnovějších poznatků a faktů s důrazem na využívání moderních koncových zařízení.

Komplexní nabídka služeb bude bezešvým způsobem integrována do komplexní platformy ‘One-Stop-Shop for Researchers (OSS4R)’. Pro práci s ní bude uživatelům stačit internetové připojení a webový prohlížeč, na mobilních zařízeních pouze instalace bezplatné aplikace.

IT infrastruktura NTK slouží ke zpřístupňování zákaznických informačních systémů a služeb cílovým skupinám projektu.

Odborný garant

PhDr. Pokorný Jan, Ph.D., jan.pokorny@techlib.cz