PA2a: Akademické služby

Cílem Akademických služeb (dílčí části PA2 – Pokročilé asistované a samoobslužné informační a datové služby) je podpora mezinárodní úspěšnosti a konkurenceschopnosti výzkumníků a studentů prostřednictvím rozvoje tzv. přenositelných kompetencí potřebných pro prezentaci odborných výstupů a efektivní vyhledávání, filtrování a používání informací.

Výchozím nástrojem je individuální podpora začínajících výzkumníků a jejich mentorů prostřednictvím konzultací, workshopů a online návodů. Aby se však kompetenční mezery nepřenášeli až do terciárního vzdělávání a doktorandského studia, je součástí projektu i podpora vysokoškolských studentů a učitelů a středoškolských učitelů, kteří studenty na vysokoškolské studium připravují.  

Veškeré požadavky akademických uživatelů a služby poskytované pracovníky NTK jsou dokumentovány a analyzovány za účelem identifikace mezer v kurikulech týkajících se rozvoje přenositelných kompetencí a stávající institucionální podpoře studentů, učitelů a výzkumníků. Tyto výstupy jsou dále srovnávány se zahraničními příklady dobré praxe. Na základě těchto nálezů vytváří pracovníci NTK ve spolupráci s učiteli chybějící vzdělávací programy a obsahy v gesci své expertízy, které jsou poté volně dostupné na webových stránkách NTK, v e-learningovém systému Moodlu, v IDR NTK a na dalších platformách (např. YouTube).  Zároveň NTK inspiruje a podporuje své akademické partnery, potažmo celé české vzdělávací a výzkumné prostředí, při implementaci chybějících vzdělávacích programů a rozvoji institucionální podpory, které jsou za hranicí jejich kompetencí.

Prostředky z projektu NCIP budou použity na rozvoj a poskytování individuálních služeb a tvorbu nástrojů používaných pro jejich dokumentaci a analýzu, jakož i na vznik nových vzdělávacích programů a obsahů zaměřených na rozvoj přenositelných kompetencí a dostupných pod otevřenou licencí všem zájemcům.

Přehled aktuálních kurzů, workshopů a webinářů:

Podpora začínajících výzkumníků.

Pro letní semestr 2022.

_____________________________________________________________________________________

Odborný garant

Mgr. Alena Chodounská, alena.chodounska@techlib.cz

Odborná rada

Martin Horák, Ph.D., ČVUT v Praze

Ing. Isabel Agea, VŠCHT Praha

Hana Landová, Ph.D., AKVŠ, ČZU v Praze

Ing. Marie Hanková, VŠCHT Praha

Kamila Rosolová, Ph.D., AV ČR

Alena Kašpárková, Ph.D., TU Ostrava

Dr. Stephanie Krueger, NTK

Dr. Sasha Skenderija, NTK