Řízení projektu

Řídicí výbor

Řídicí výbor projektu je nejvyšší orgán projektu, kterému předsedá náměstkyně pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Řídicí výbor má celkem 9 členů.

Členové

Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., předsedkyně výboru, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, náměstkyně pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu

Ing. Hana Bakičová, Úřad vlády ČR

Ing. Miloslav Nič, RVVI

Prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc., místopředseda výboru, předseda Rady vysokých škol

Ing. Gabriela Pokorná, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ředitelka Odboru správce rozpočtu

Ing. Leoš Horníček, Ph.D., AV ČR, 1. zástupce ředitelky Kanceláře AV ČR

Ing. Martin Svoboda, NTK, ředitel

Ing. Eva Dibuszová, Ph.D., NTK, vedoucí Odboru pro strategii a rozvoj

Dagmar Davidová, NTK

HOST: Ing. Jan Proksch, Svaz průmyslu a dopravy ČR, manažer pro výzkum, vývoj a inovace

Vědecká rada

Vědecká rada je poradním orgánem ředitele Národní technické knihovny. Jejím předsedou je ředitel NTK, místopředsedou Hlavní odborný garant. Vědecká rada se skládá ze zástupců VaVaI, a to jak z okruhu poskytovatelů podpory, tak z vysokých škol, Akademie věd ČR, dalších výzkumných organizací i průmyslu.

Členové

Ing. Martin Svoboda, předseda VR, ředitel NTK

Ing. Eva Dibuszová, Ph.D., místopředsedkyně VR, hlavní odborný garant projektu, NTK/VŠCHT Praha

RNDr. Petr Baldrian, Ph.D., GA ČR/AV ČR

PhDr. Pavel Baran, CSc., RVVI/AV ČR

Prof. Ing. Martin Fusek, CSc., ÚOCHB AV ČR

Prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D., RVVI/UK/CERGE-EI

Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., TA ČR

Prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., UK/AV ČR

Prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka, ČKR/VŠCHT Praha

Prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc., e-INFRA/MU

Radek Špicar, M. Phil., SPO ČR

Tajemnice Vědecké rady

Ing. Ziegelheimová Jana, Ph.D., jana.ziegelheimova@techlib.cz, mobil: 776 007 892

Projektový tým

Hlavní projektový manažer

Dagmar Davidovádagmar.davidova@czechelib.cz (PA 6 - Řízení projektu)

Hlavní odborný garant

Ing. Eva Dibuszová, Ph.D., eva.dibuszova@techlib.cz

Odborní garanti projektových aktivit

Ing. Jiří Jirát, Ph.D., jiri.jirat@czechelib.cz (PA 1 - Zajištění provozu Národního centra CzechELib)

Ing. Naděžda Firsovánadezda.firsova@techlib.cz (PA2 - Pokročilé asistované a samoobslužné informační a datové služby - Akademické služby)

PhDr. Natálie Budilovánatalie.budilova@techlib.cz (PA 2 - Pokročilé asistované a samoobslužné informační a datové služby - Firemní služby)

Ing. Eva Hnátková, Ph.D., eva.hnatkova@techlib.cz (PA 3 - Implementace evropských standardů do výzkumného prostředí ČR)

Mgr. Petra Černohlávková, petra.cernohlavkova@techlib.cz (PA 4 - Národní repozitář)

PhDr. Pokorný Jan, Ph.D., jan.pokorny@techlib.cz (PA 5 - Technické a softwarové zabezpečení)