Kontakty

Vědecká tajemnice

Ing. Ziegelheimová Jana, Ph.D.
e-mail: jana.ziegelheimova@techlib.cz
mobil: 776 007 892 

Realizátor projektu

Národní technická knihovna, příspěvková organizace zřízená MŠMT
Technická 2710/6
160 80 Praha 6 – Dejvice
tel: 232 002 495
e-mail: podatelna@techlib.cz
www.techlib.cz

IČO: 61387142
DIČ: CZ61387142

datová schránka: syd69w9 /
bankovní spojení: ČNB Praha, č. ú. 8032031/0710

Projekt je realizován za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Přidělený identifikační kód je MS2101.