Přístupnost

This site uses the open source Content Management System Plone. It meets the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG v2.0) level 'AA' for people with disabilities, including blindness and low vision, deafness and hearing loss, learning disabilities, cognitive limitations, limited movement, speech disabilities, photosensitivity, and combinations of these.

It is also accessible to content authors with disabilities per the level 'AA' Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG 2.0).

Prohlášení o přístupnosti

Využíváme naše znalosti a chápání způsobů práce různých lidí s Internetem k tomu, abychom vyvinuli webový portál, který může každý bez potíží používat.

Ověření platnosti

Věříme, že použitelnost a přístupnost musí mít solidní základy, proto byly použity standardy ${xhtml} 1.0 a ${css} odpovídající specifikaci podle konzorcia ${w3c}. Pokud naleznete v portálu cokoli neodpovídající zmíněným standardům, napište na adresu Správa portálu (nikoli tvůrcům portálu Plone).

Také jsme se snažili dosáhnout přístupnosti třídy AA ve vztahu k verzi 1.0 doporučení WCAG. Jsme si nicméně vědomi toho, že některé body doporučení ${wcag2} mohou být chápány subjektivně a i když jsme provedli podle našeho názoru přímou implementaci, v některých případech se mohou výklady různit.

Voluntary Product Accessibility Template (VPAT)

View Plone's VPAT (about VPAT)